بایگانی برچسب برای: دبستان دخترانه شمیم یاس

فارسی-درس2 -حکایت قوی ترین حیوان جنگل

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.29.3″ background_color=”#6b6b6b” fb_built=”1″ _i=”0″ _address=”0″][et_pb_row _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.0.0″][et_pb_text _builder_version=”3.29.3″ background_color=”rgba(124,124,124,0)” hover_enabled=”0″ _i=”0″ _address=”0.0.0.0″]

حکایت قوی ترین حیوان جنگل

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.3″ _i=”1″ _address=”0.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.1.0″][et_pb_code _builder_version=”3.29.3″ hover_enabled=”0″ _i=”0″ _address=”0.1.0.0″]

[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

فارسی- درس دوم

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.29.3″][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.29.3″ background_color=”#6b6b6b” fb_built=”1″ _i=”0″ _address=”0″][et_pb_row _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.0.0″][et_pb_text _builder_version=”3.29.3″ background_color=”rgba(124,124,124,0)” hover_enabled=”0″ _i=”0″ _address=”0.0.0.0″]

فارسی- درس دوم

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.3″ _i=”1″ _address=”0.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.1.0″][et_pb_code _builder_version=”3.29.3″ hover_enabled=”0″ _i=”0″ _address=”0.1.0.0″]

[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

هدیه ها- درس1

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.29.3″ background_color=”#6b6b6b” fb_built=”1″ _i=”0″ _address=”0″][et_pb_row _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.0.0″][et_pb_text _builder_version=”3.29.3″ background_color=”rgba(124,124,124,0)” hover_enabled=”0″ _i=”0″ _address=”0.0.0.0″]

درس اول هدیه های آسمانی

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.3″ _i=”1″ _address=”0.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.1.0″][et_pb_code _builder_version=”3.29.3″ hover_enabled=”0″ _i=”0″ _address=”0.1.0.0″]

[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

فارسی- روانخوانی درس 1

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.29.3″][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.29.3″ background_color=”#6b6b6b” fb_built=”1″ _i=”0″ _address=”0″][et_pb_row _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.0.0″][et_pb_text _builder_version=”3.29.3″ background_color=”rgba(124,124,124,0)” hover_enabled=”0″ _i=”0″ _address=”0.0.0.0″]

روانخوانی درس 1

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.3″ _i=”1″ _address=”0.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.1.0″][et_pb_code _builder_version=”3.29.3″ hover_enabled=”0″ _i=”0″ _address=”0.1.0.0″]

[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]