درس ۷- جغرافی دانان چگونه مسیر خود را پیدا میکنند

میتوانید این کلیپ و کلیپ های بیشتر را در کانال آپارات شمیم یاس نیز تماشا کنید