قسمتی از مناسب ها و مراسم های برگزار شده  در دبستان  شمیم یاس را در زیر میبینید .

میتوانید برای مشاهده عکس ها و فیلم های بیشتر در صفحه  Instagram     مدرسه  ما را دنبال   کنید یا در کانال  Telegram مدرسه عضو شوید و قسمتی از فعالیت های مدرسه را به شکل روزانه و live  مشاهده کنید.

روز آتش نشان

روز آتش نشان

روز آتش نشان

روز آتش نشان

روز آتش نشان

هفته گرامی داشت سالمندان

هفته گرامی داشت سالمندان

هفته گرامی داشت سالمندان

هفته گرامی داشت سالمندان

هفته گرامی داشت سالمندان

روز جهانی قلب

روز جهانی قلب

روز جهانی قلب

روز جانی قلب

روز جهانی قلب

روز جهانی قلب

روز جهانی قلب

جشن اول مهر شمیم یاس

جشن اول مهر شمیم یاس

جشن اول مهر شمیم یاس

جشن اول مهر شمیم یاس

جشن اول مهر شمیم یاس

جشن اول مهر شمیم یاس

جشن اول مهر شمیم یاس