درس ۹- نخستین شهر ها چگونه به وجود آمدند

میتوانید این کلیپ و کلیپ های بیشتر را در کانال آپارات شمیم یاس نیز تماشا کنید