ثبت نام آنلاین

با توجه به شیوع ویروس کووید 19، دبستان شمیم یاس ثبت نام و پیش دبستان مراحل ثبت نام را به شکل آنلاین انجام میدهد 

ظرفیت ثبت نام در کلیه پایه های اول تا ششم تکمیل میباشد.

ظرفیت باقی مانده : پیش دبستان