فیلم های آموزشی ریاضی اول دبستان

امیدواریم از آموزش ریاضی شمیم یاس لذت برده باشید.

ما همه ی درس های  تمام پایه های دبستان را به شکل آرشیو شده و مرتب در اختیاتان قرار داده ایم.

فیلم های آموزشی دیگر:

 

فارسی اول دبستان           

قرآن اول دبستان             

علوم اول                         

همچنین میتوانید در وبسایت آپارات، کانال شمیم یاس را دنبال کنید و از ویدئو های آموزشی جدید استفاده کنید.